پروژه احداث کارخانه تغلیظ مس

سونگون   1385 – 1381

کارفرما                        صنایع مس ایران

 مشاور                       

پیمانکار اصلی                   تناوب

احجام

 

بتنM3
ساخت اسکلت فلزیTon
نصب اسکلت فلزیTon
نصب تجهیزاتTon8,130
جوشکاریID84,156
کابل کشیM249,108
نصب تجهیزات ابزاردقیقSet872

اجرای عملیات ساختمانی و سیویل (فلزی و بتنی) , تامین, ساخت ونصب اسکلت فلزی , نصب تجهیزات و اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی سیستمهای اصلی واحد و نیز سیستمهای جانبی و سیستمهای ارتباطی و راه اندازی بدون بار و همکاری در راه اندازی با بار در واحدهای سنگ شکن، نوارنقاله، انبار سنگ شکسته، واحد تهیه آهک و مواد شیمیایی واحد تغلیظ بوده است.